Aktuellt

Säljes för konkursbos räkning. Packmaskin med skrivare Italian Pack Yang Perseus

Anbud mailas oss. Visning kan ordnas. Egen demontering och hämtning. Tray sealer.
Maskin från 2014, verktyg sitter i för små trays men går att byta till eget. Skrivare kopplad för påskrift direkt på förpackning, Eidos Swing, refer to print Unit.

Fungerar bra.